Title Image

ΓΕΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΝΥΑΕ

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα «Με το βλέμμα στον άνθρωπο».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022.

Σκοπός του συνεδρίου
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Αφενός, οι δυνατότητες που προκύπτουν από την χρήση των νέων εξελιγμένων εργαλείων ανοίγουν ορίζοντες που λίγα χρόνια πριν φάνταζαν απλησίαστοι. Αφετέρου, οι νέες τεχνολογίες δημιούργησαν νέους κινδύνους και την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργασιακός κόσμος επαναπροσδιορίζει τον τρόπο της λειτουργίας του για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις.

Η εμφάνιση της πανδημίας ήταν καταλυτική και επιτάχυνε τις εξελίξεις. Τίποτε στην ΥΑΕ δεν είναι πια το ίδιο και η σημασία της είναι πλέον ορατή όχι μόνο για τον κόσμο της εργασίας, αλλά και για ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα.

Το συνέδριο θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας υπό ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα γνωρίζοντας ότι τα όρια μεταξύ εργασίας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά.

Είναι συνειδητή επιλογή, ο διάλογος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία να γίνει σε ενιαίο πλαίσιο, χωρίς κατακερματισμό σε κλάδους και επιστημονικά πεδία. Σε μία μεταβατική εποχή για την ΥΑΕ η ανταλλαγή γνώσεων, εργαλείων και εμπειριών από διαφορετικές οπτικές είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των νέων και συστημικών κινδύνων για τους εργαζομένους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Συγκεκριμένα απευθύνεται:

 • στους Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και άλλους επαγγελματίες του χώρου
 • στους εργαζόμενους
 • στους εργοδότες κάθε μορφής επιχείρησης
 • στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
 • στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και σε ΕΥΑΕ
 • στους θεσμικούς φορείς της πολιτείας
 • στους επιθεωρητές εργασίας
 • στην επιστημονική – ερευνητική κοινότητα
 • στους φοιτητές – σπουδαστές

Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Νέες προκλήσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ)
 • Νέες τεχνολογίες και εργασία
 • Βιομηχανία 4.0: ρομποτική, IoT, ασφαλής συνύπαρξη ανθρώπων και μηχανών
 • Νανοτεχνολογία – Επιπτώσεις στην υγεία
 • Νέες μορφές εργασίας και ΥΑΕ
 • Περιβαλλοντικοί, υγειονομικοί, πολιτικο-κοινωνικοί κίνδυνοι με επίδραση στην ΥΑΕ
 • Αποτύπωση και εκτίμηση κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον
 • Ασφάλεια σε εργασίες υψηλής επικινδυνότητας
 • Μυοσκελετικές παθήσεις – Η συμβολή της σύγχρονης εργονομίας
 • Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ΥΑΕ
 • Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
 • Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
 • Καλές πρακτικές πρόληψης στους χώρους εργασίας
 • Σχεδιασμός χώρων εργασίας για όλους (εργαζόμενοι όλων των ηλικιών, AMEA, ευπαθείς ομάδες κ.ά.)
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, ψηφιακή εποχή και εκπαίδευση
 • Κουλτούρα ασφάλειας
 • Ο ρόλος των θεσμών ΥΑΕ στη νέα εποχή
 • Ενσωματώνοντας την ΥΑΕ στην προστασία του ευρύτερου κοινού
 • Κίνητρα των επιχειρήσεων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας – Ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου
 • Ανθρώπινος παράγοντας
 • Εργαλεία λήψης αποφάσεων

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET (επίπεδο -2)
Μέγαρο – Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Λεωφ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1, Αθήνα) στην Αίθουσα Banquet (επίπεδο -2).
http://www.megaron.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Τελική ημερομηνία υποβολής περίληψης εργασίας: 30 Ιουνίου 2022
Ενημέρωση αποδοχής εργασίας: 06 Σεπτεμβρίου 2022
Τελική ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου εργασίας: 10 Οκτωβρίου 2022
Προθεσμία προ-εγγραφής: 16 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνίες συνεδρίου: 10 & 11 Νοεμβρίου 2022

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από Διαλέξεις, και Ελεύθερες Ανακοινώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους Συνέδρους θα χορηγηθεί ονομαστικό πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του συνεδρίου.

OΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένες με data video projector για παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση.
Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές για την προβολή της εκδήλωσης (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, έντυπα).
Εάν διαφωνείτε παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο info@era.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εκθεσιακός χώρος για εταιρείες με άμεσο ενδιαφέρον για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου.

ΓΛΩΣΣΑ

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική/ Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ-BARCODE

Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν την ονομαστική της κονκάρδα που χορηγείται από τη γραμματεία κατά την εγγραφή και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Στην κονκάρδα εγγραφής θα υπάρχει γραμμωτός κωδικός (barcode) ο οποίος θα σκανάρεται σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδο του συνέδρου από τη συνεδριακή αίθουσα, καταμετρώντας τις ώρες  παρακολούθησης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με εγγραφές, χορηγίες, διαμονή, διακίνηση, κλπ. παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνεδρίου:


ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 – Αθήνα,
Tηλ: 210 3634 944, Fax: 210 3631 690,
E-mail: info@era.gr, Website: www.era.gr

Πλατινένιος Χορηγός

Χρυσοί Χορηγοί