ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πέρασαν τρία «ξεχωριστά» χρόνια, από την διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ΥΑΕ. Το 2022, σοφότεροι και «διαφορετικοί», εξαιτίας της πρωτόγνωρης εμπειρίας της πανδημίας, αποφασίσαμε την διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ΥΑΕ «Με το βλέμμα στον άνθρωπο». Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία!

Οι νέες τεχνολογίες δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τον τρόπο σκέψης και επικοινωνίας των εργαζομένων, των οποίων οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις βασική προτεραιότητα είναι στο επίκεντρο να παραμείνει ο άνθρωπος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής ή e-Poster παρακαλούνται να υποβάλλουν το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2022 την περίληψη της εργασίας τους. Η έναρξη υποβολής εργασιών είναι στις 10 Μαΐου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Στους Συνέδρους θα χορηγηθεί ονομαστικό πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του συνεδρίου. Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν την ονομαστική κονκάρδα που χορηγείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΕΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Αφενός, οι δυνατότητες που προκύπτουν από την χρήση των νέων εξελιγμένων εργαλείων ανοίγουν ορίζοντες που λίγα χρόνια πριν…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ